Byt till ITP, när äganderätten överlåts skatt

Mars 8, 2013

Den spanska äganderätten överlåts skatt, (Överlåtelseskatt eller ITP) revideras igen för 2013.

I stället för att tillämpa en skattesats enligt inköpspriset, Det finns nu tre köpeskilling band och köparen kommer att betala en lämplig procentsats inom varje band – enligt följande:

  • Belopp som skall betalas på inköpspriset upp till 400.000 Euro - 8%
  • Belopp som skall betalas från 400.001 till 600.000 – 9%
  • Belopp som skall betalas från 600.001 uppåt – 10%

Exempel på inköp av ett hus för 525.000 Euro.

– 8% på 400.000 Euro = 32.000 Euro.
– 9% på 125.000 Euro = 11.250,00 Euro.

TOTAL: 32.000,00 + 11.250,00 = 43.250,00 Euro

Beräkna din köpa kostnader.

För en översikt över alla de kostnader du bör ge efter när man köper en fastighet på Mallorca, se: Fastighets inköpskostnader på Mallorca

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: