Fortsett å lese " />

Privacy Policy

Who we are

We are a property search service, specialising in finding properties in Mallorca. Our website address is: http://www.mallorcapropertypartners.com.

You can contact us at: info@mppsearch.com

Hvilke personlige data samler vi inn og hvorfor vi samler det,,en,Kontaktskjemaer,,en,Eiendoms søkeskjema,,en,er bare for å samle inn den første informasjonen vi trenger for å hjelpe deg med eiendomssøkingen og å korrespondere med deg om det samme,,en,Den brukes kun av oss og sendes ikke videre til noen tredjepart for markedsføring,,en,kampanjer eller noe annet formål,,en,Detaljer vi har, kan ikke nås på nettet, og du kan be om at de slettes når som helst ved å sende oss en e-post til adressen ovenfor,,en

Contact forms

Vår property search contact form is solely to collect the initial information we require in order to assist in your property search and to correspond with you about the same. It is used only by us and is not passed on to any third party for marketing, promotions or indeed any other purpose.

The details we hold cannot be accessed by online and you can request they be deleted at any time simply by emailing us at the above address.

Cookies

Our site makes very limited use of cookies, primarily for the purposes of website management and analytics. We do not harvest any personal information on our site visitors. Please see our cookie policy http://www.mallorcapropertypartners.com/cookie-policy